zprávy

KN95 Masky

V současné době je nošení lékařských masek považováno za jeden z účinných prostředků, jak zabránit šíření COVID-19. Existuje však mnoho typů masek.

COVID-19 může účinně bránit celá řada masek, například KN95. Pokud zdravotnický pracovník a osoba, která často vstupuje do vysoce rizikové oblasti, musí nosit lékařskou masku.

„N“ je zkratka pro nemastné částice. „95“ znamená minimální úroveň ochrany 95%. KN95 může poskytnout lepší ochranu v každodenním životě.

Respirátory bez dýchacích ventilů lze chránit v obou směrech. Jak inhalace, tak výdech musí být filtrovány přes masku.

Existuje jednosměrná maska ​​dýchacího ventilu. Uživatelé se mohou chránit pouze sami. Není schopen chránit lidi v okolí.

Proto se doporučuje, aby lidé používali masky bez dýchacích ventilů. V přeplněných oblastech lze masky nad úrovní KN95 používat jeden den a masky N95 na jedno použití nelze po odstranění znovu použít. Maximální doba použití jednorázových chirurgických masek je 4 hodiny a měly by být vyměněny ihned po navlhčení.


Čas zveřejnění: červen-23-2020